top of page

PRIVACY

VERKLARING

Mind Body Diëtist gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als u gebruik maakt van diensten van Mind Body Diëtist dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via de telefoon bij het maken van een afspraak of via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

 

Naam

Geboortedatum

Adresgegevens

BSN

Telefoonnummer / mobiel nummer

Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)

E-mailadres

Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

 

Waarom is dat nodig?

Mind Body Diëtist heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Mind Body Diëtist bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling; dit is een verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.

 

Delen met anderen

Mind Body Diëtist zal uw gegevens, indien noodzakelijk en met uw instemming, verstrekken aan andere zorgverleners uitsluitend voor behandeldoeleinden, zoals in rapportage aan uw verwijzer of bij overdracht naar andere instelling bij opname. Mind Body Diëtist heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor een beveiligde gegevensoverdracht.

 

Mind Body Diëtist zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Mind Body Diëtist een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Mind Body Diëtist blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar aniek@mindbodydietist.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor altijd legitimatie noodzakelijk is om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

 

Beveiliging

Mind Body Diëtist neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hebt u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact met ons op via email aniek@mindbodydietist.nl.

 

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Mind Body Diëtist kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via aniek@mindbodydietist.nl.

 

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

bottom of page